دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی در کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک HistoryBook.ir ..... اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
همراه با ما در:

وبلاگ تاريخ بوك
 

تاريخبوك در فيسبوك
تاريخبوك در گوگل پلاس

نيايش‌گاه‌ها:قفسه‌های كتابخانه:

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب‌های ويژه:
تاريخ: قيمت اديان: قيمت
خريد کتاب تاريخ هرودوت 2هزار تومان خريد کتاب اوستا (كتاب‌مقدس‌زرتشتيان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) 2هزار تومان خريد کتاب انجيل (كتاب‌مقدس‌مسيحيان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ طبری 3هزار تومان خريد کتاب تورات (كتاب‌مقدس‌يهوديان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) 3هزار تومان خريد کتاب كتاب‌تبتی‌مردگان (كتاب‌مقدس‌بودايی) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی) 2هزار تومان خريد کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌مقدس‌هندوها) 2هزار تومان
خريد کتاب شهرياران گمنام (احمد كسروی) 2هزار تومان خريد کتاب زبور (كتاب‌مقدس‌داوود) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ كامل (ابن اثير) 2هزار تومان    
خريد کتاب ايران پيش‌از آريايی‌ها تا هخامنشيان 2هزار تومان ادبيات:  
خريد کتاب مشاغل ايران در دوره قاجار 2هزار تومان خريد کتاب كمدی الهی (دانته) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) 2هزار تومان خريد کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) 3هزار تومان
خريد کتاب تاريخ‌ايران‌، از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) 5هزار تومان خريد کتاب مسخ (كافكا) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ كامل ايران (اميرحسين خنجی) 3هزار تومان خريد کتاب زن‌های وحشی آمازون 2هزار تومان
خريد کتاب ايران‌از‌آغاز‌تا‌اسلام (رومن‌گيرشمن) 2هزار تومان    
خريد کتاب سكه‌هاوپيكره‌های‌شاهنشاهان‌ايران 3هزار تومان افسانه‌ها:  
خريد کتاب ايران‌در‌زمان‌ساسانيان (كريستن‌سن) 2هزار تومان خريد کتاب اسطوره‌ها‌و‌افسانه‌های‌سرخ‌پوستان 2هزار تومان
خريد کتاب ايران باستان (موله) 2هزار تومان خريد کتاب حماسه گيلگمش 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ‌تمدن‌ساسانی (سعيدنفيسی) 2هزار تومان خريد کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌(شگفتی‌های‌باستان) 2هزار تومان
خريد کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی) 2هزار تومان خريد کتاب آفرينش خدايان 2هزار تومان
خريد کتاب طبقات سلازين اسلام 2هزار تومان    
خريد کتاب نوادگان‌يزدگرددر‌چين ‌(تورج‌دريایی) 1هزار تومان شعر:  
خريد کتاب قرمان‌های‌شاهنشاهان‌هخامنشی 3هزار تومان خريد کتاب ديوان شاه‌نعمت‌الله‌ولی 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ اديان و مذاهب ايران 2هزار تومان خريد کتاب زراتشت نامه ‌(نسخه‌نفيس‌خطی) 2هزار تومان
خريد کتاب منم تيمور جهانگشا 2هزار تومان    
خريد کتاب پيدايش دولت صفوی 2هزار تومان    
خريد کتاب اخبار الطوال (دينوَری) 2هزار تومان    
خريد کتاب حبیب‌السیر في‌اخبار افراد‌البشر 3هزار تومان    
       

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود‌اوستا‌مقدس

اوستا نام کلی مجموعهٔ کهن‌ترین نوشتار و سروده‌های ایرانیان است، که در واقع دانشنامهٔ ایرانیان بوده و در روزگار باستان بیست و یک نسک (کتاب) داشته است.
 
پس از حمله اسكندر مقدوني و نابود شدن پراكنده شدن اوستا به دست آن ستمگر، تا سال‌ها اوستا پراكنده بود. يك بار در زمان پادشاهي بلاش اشكاني كوششي براي گردآوری آن انجام گرفت. به فرجام با روي كار آمدن ساسانيان اوستا جمع آوري شد.
 
براي جبران كاستي و پر كردن جاي خالي بخش‌هاي از بين رفته، بخش‌هايي از نسكهاي بسيار قديمي كه ده ها سال پيش از زرتشت در بين ايراني‌ها وجود داشت را به اوستا افزودند (چون يشتها و بخش‌هايي از يسنا) و همچنين بخش‌هايي نيز موبدان خود نوشته و در بين كتاب اوستا قرار دادند (چون بخش‌هايي از ونديداد).
 
به هر روي در پايان دوره ساساني و حمله وحشيانه اعراب باديه نشين ، بار ديگر اوستا پراكنده شد و اين بار فقط شش بخش از آن باقي ماند كه تا به امروز از پيچ و خم روزگار گذشته و به دست ما رسيده است.
 

اين شش بخش شامل:
گات‌ها: سروده هاي شخص زرتشت كه بدون تحريف و كم و كاست تا به امروز سالم مانده است.
يسنا: شامل ستايشهاي اهورامزدا، فرشتگان، آتش، آب و زمین است.

يشت‌ها: كه در دوره ساساني از كتاب‌هاي بسيار قديمي پيش از زرتشت، رونوشت شده، مطالبي به آن افزوده شد و در اوستا جاي گرفت.این سروده‌ها منبع مهمی برای اسطوره‌شناسی ایرانی به شمار می‌روند و فردوسی در شاهنامه خود ازآنها به بزرگی یاد کرده‌است. از میان ایزدانی که «یشت»های خاصی به آن اختصاص یافته می‌توان به «اردویسورا آناهیتا» (ایزد موکل بر آب‌ها)، «تیشتریا» (ایزد باران)، «میترا» (ایزد موکل بر عهد و پیمان) اشاره کرد. ساختار بخش اعظم «یشت»ها موزون است و برخی از سروده‌ها ویژگی‌های ادبی قابل توجهی دارند که در دیگر متون اوستا رایج نیست.
ويسپرد: مجموعه‌ای از متمم‌های «یسنا» است. «ویسپرد» به ۲۳ «کردا» (قسمت‌ها، مفرد: کردو) تقسیم می‌شود که به توصیف فرشتگان و عبادت آنها می‌پردازد.
ونديداد:بخش‌هاي اعظم آن در دوره ساساني به دست موبدان نوشته شده است و بيشتر شامل گفتگوي اهورامزدا با زرتشت و هميدون توضيح‌المسائل ساختگي موبدان مزديسناست. بخشي از يك روايت قديمي مربوط به جمشيد جم (پادشاهي بسيار قديمي پيشدادي) نيز در ميان اين بخش جاي دارد.

خرده اوستا: در گذشته «خرده اوستا» (گلچینی از دعاهای اوستا) گزیده‌ای از متون «یسنا»، «ویسپرد»، «یشت» و متن‌های کوتاه و دعاهای مختصری مانند «نیایش» (عبادت و ستایش خورشید، ماه، میترا، آب و آتش)، «سی روزه» و «آفرینگان» است. این مجموعه به عنوان کتاب دعا برای استفاده روزانه به دست موبد آذرپاد مهراسپندان در زمان ساسانیان از بخشهاي مختلف اوستا رونويسي شد تا مردم بتوانند دسترسي آسان‌تري به ادعيه اوستا داشته باشند.

قيمت اين كتاب در دو جلذ: 2 هزار تومان

گزارش و پژوهش: دكتر جليل دوستخواه

بر اساس نسخه: استاد ابراهيم پورداوود

نشر الكترونيك به كوشش: بهمن انصاری

انتشار يافته براي نخستين بار در تارنمای www.HistoryBook.ir

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك