دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی در کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک HistoryBook.ir ..... اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
همراه با ما در:

وبلاگ تاريخ بوك
 

تاريخبوك در فيسبوك
تاريخبوك در گوگل پلاس

نيايش‌گاه‌ها:قفسه‌های كتابخانه:

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب‌های ويژه:
تاريخ: قيمت ادبيات: قيمت
خريد کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران 3هزار تومان خريد کتاب كمدی الهی (دانته) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ هرودوت 2هزار تومان خريد کتاب زن‌های وحشی آمازون 2هزار تومان
خريد کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی 3هزار تومان خريد کتاب مسخ (كافكا) 2هزار تومان
خريد کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان 2هزار تومان خريد کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) 3هزار تومان
خريد کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی) 2هزار تومان    
خريد کتاب تاريخ طبری 3هزار تومان شعر:  
خريد کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) 3هزار تومان خريد کتاب پيشگويی‌های شاه‌نعمت‌الله‌ولی 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) 2هزار تومان خريد کتاب زراتشت نامه ‌(نسخه‌نفيس‌خطی) 2هزار تومان
خريد کتاب مشاغل ايران در دوره قاجار 2هزار تومان    
خريد کتاب تاريخ كامل ايران (اميرحسين خنجی) 3هزار تومان افسانه‌ها:  
خريد کتاب طبقات سلاطين اسلام 2هزار تومان خريد کتاب اسطوره‌ها‌ و‌ افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ كامل (ابن اثير) 2هزار تومان خريد کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌ باستان) 2هزار تومان
خريد کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌گيرشمن) 2هزار تومان خريد کتاب آفرينش‌خدايان، راز داستان‌‌های‌اوستایی 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) 2هزار تومان خريد کتاب حماسه گيلگمش (از سومر باستان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ‌ايران‌، از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) 5هزار تومان    
خريد کتاب ايران باستان (موله) 2هزار تومان اديان و مذاهب:  
خريد کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (سعيدنفيسی) 2هزار تومان خريد کتاب اوستا (كتاب‌مقدس‌زرتشتيان) 2هزار تومان
خريد کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) 2هزار تومان خريد کتاب كتاب‌تبتی‌مردگان (كتاب‌مقدس‌بودايی) 2هزار تومان
خريد کتاب شهرياران گمنام (احمد كسروی) 2هزار تومان خريد کتاب انجيل (كتاب‌مقدس‌مسيحيان) 2هزار تومان
خريد کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين ‌(تورج‌دريایی) 1هزار تومان خريد کتاب زبور (كتاب‌مقدس‌داوود) 2هزار تومان
خريد کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی) 2هزار تومان خريد کتاب تورات (كتاب‌مقدس‌يهوديان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ اديان و مذاهب ايران 2هزار تومان خريد کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌مقدس‌هندوها) 2هزار تومان
خريد کتاب منم تيمور جهانگشا 2هزار تومان    
خريد کتاب پيدايش دولت صفوی 2هزار تومان    
خريد کتاب اخبار الطوال (دينوَری) 2هزار تومان    
       
       

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

"تاريخ الرسل و الملوک" يا "تاريخ الامم والملوک" شناخته شده به نام " تاريخ طبري " اثري گرانبها از " محمدابن‌جرير طبري " تاريخ‌نگار مسلمان ايراني است كه در اواخر سده سوم هجري به فرجام رسيده است.

طبري در اين كتاب، تاريخ را از زمان آغاز خلقت شروع کرده و سپس به داستان پيامبران و هميدون پادشاهان قديمي مي‌پردازد. پس از آن به نقل تاريخ پادشاهان اشكاني و ساساني رسيده، و سپس زندگاني پيامبر اسلام، حضرت رسول‌الله(ص) را بازگو ميكند. تاريخ طبري به سبب تفصيل قدمت و روش خاص مؤلف، اثري منحصر به فرد و معتبر است. به نوشته "ياقوت حموي" تأليف تاريخ طبري در سال 303 به پايان رسيده است.

تاريخ طبري از دو بخش تاريخ جهان و تاريخ اسلام تشکيل مي‌شود. امانت‌داري بي‌نظير طبري در بازگو كردن روايات متعدد و متنوع باعث حفظ منابع اسلامي در خطر نابودي گشته و كمك شاياني به زنده ماندن بخش‌هاي مهم و حساس تاريخ دارد.

بخش تاريخ جهان با داستان آفرينش، قصص انبيا از حضرت آدم تا عيسي مسيح آغاز شده و سپس به تاريخ ايرانيان از نخست تا پايان دوره ساساني ميپردازد. در دوره باستاني ايران تاريخ يمن گنجانده شده و در بخش‌ مربوط به حضرت مسيح فهرست شاهان روم آمده است. همچنين در بخش ساسانيان تاريخ اقوام و ملوک حيره نيز ذکر شده‌اند. طبري در بحث از آفرينش و پراکنده شدن فرزندان آدم بر روي زمين احاديثي از پيامبر اکرم(ص) نقل کرده و براي تأييد آنها آياتي از قرآن کريم آورده و توضيح داده است.

طبري همچنين عقايد ايرانيان را درباره آفرينش و اين‌که برخي کيومرث را اولين انسان دانسته‌اند بيان کرده است. طبري روايات راجع به زندگي رسول اکرم(ص) را با دقتي که معمول تفسير قرآن و احکام ديني است، نقل مي‌کند که سبب آن وقوف وي به عنوان فقيه و محدث بر سيره حضرت رسول(ص) و نيز اهميت سيره نزد فقها بوده است. در تاريخ طبري شرح جنگ‌هاي بزرگ سپاه عمربن‌خطاب با ايرانيان به گونه پرمايه و گسترده آمده است. ايراني بودن طبري و انگيزه او در جمع آوري انبوه روايات راجع به فتوح ايران عامل بسيار مهمي بوده است.

مطالب طبري درباره جنگ‌هاي داخلي مسلمانان بعد از مرگ عثمان تا پايان خلافت حضرت‌علي‌(عليه السلام) و وقايع بعد از مرگ معاويه و جنگ‌هاي خوارج نيز بسيار مفصل و منسجم است. همچنين جستارهاي پيرامون خلفاي بني اميه و بني عباس نيز در تاريخ طبري آمده است. براي نمونه، از زمان خلافت معتصم حوادث بسيار مهمي چون خيزش بابک خرمدين در آذربايجان و شورش زنگيان در خوزستان و بين النهرين گزارش شده است.

اهميت و ارزش افزون تاريخ الرسل و الملوک طبري همان بس که فردي چون ابن خلدون كه همواره مي کوشيد وقايع تاريخي را از طريق طرح و تدوين علمي و مبتني بر اصول صحيح نقادي درک و تفسير کند؛ از محمد‌بن‌جرير طبري با احترام بسيار ياد کرده و او را به عنوان مورخ و محدث ستوده است . اين ارج نهادن به حدي بود كه هنگام مباحثا با تيمور كورگاني (تيمور لنگ) براي سنديت بخشيدن به گفتار خويش بيان داشت که « من به استناد قول طبري با شما بحث مي کنم. »

قيمت اين كتاب (متن كامل شانزده جلدی): 3 هزار تومان

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك